1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản neo**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản rom**** nạp thành công : 10,000đ             Tài khoản thi**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản acu**** nạp thành công : 50,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tri**** nạp thành công : 10,000đ
Mua theo số lần
Mua hack theo số lần
Bước 1 : Tải về và mở lên
Bước 2 : Đăng nhập website chọn mua số lần
Bước 3 : Click "Mua ngay" và đợi nhận kết quả
Bước 4 : Đăng nhập tool hack chọn "Số lần" và "Xác nhận"
Bước 5 : Vào game và bấm "BẬT HACK"