1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản neo**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản rom**** nạp thành công : 10,000đ             Tài khoản thi**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản acu**** nạp thành công : 50,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tri**** nạp thành công : 10,000đ
Jin3Q.com
Bản hack v145 FULL
- Chỉ hack đc map 5-5-5 và đánh thường
- Không hack đc đánh ghép
- Hỗ trợ hack dame phó bản
- Auto combo
- Tải và Hướng dẫn (click vào)