1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản neo**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản rom**** nạp thành công : 10,000đ             Tài khoản thi**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản acu**** nạp thành công : 50,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tri**** nạp thành công : 10,000đ
Shop acc
J205 (Đã bán rồi)

- N.vật : ThanThoai
- 232k thần binh
- Acc dame cơ bản cho ae tập đi phó bản
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : ThanThoai

232k thần binh

Lợi Đình Phan

1,000,000đ

J203 (Đã bán rồi)

- N.vật : ?????
- 0k thần binh
- Acc 19tr quân lương + 21tr binh sĩ cho ae đánh 5-5-5 lod imba tẹt ga
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : ?????

0k thần binh

Lâm Lâm

200,000đ

J202 (Đã bán rồi)

- N.vật : Máu Và Nước Mắt
- 137k thần binh
- acc code lv27 + 5 vũ khí băng + chí tôn ma têcho ae đánh ghép
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Máu Và Nước Mắt

137k thần binh

Lâm Lâm

500,000đ

J201 (Đã bán rồi)

- N.vật : Swifties <3 ME!
- 268k thần binh
- Acc phép tạm ổn cho ae thích chơi
- FB chủ acc : Hào Nguyễn Văn
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Swifties <3 ME!

268k thần binh

Hào Nguyễn Văn

2,300,000đ

J200 (Đã bán rồi)

- N.vật : Đức Bằng
- 279k thần binh
- Acc chuẩn dame cơ bản cho ae đánh đấm XC
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Đức Bằng

279k thần binh

Lợi Đình Phan

2,500,000đ

J199 (Đã bán rồi)

- N.vật : Cường
- 142k thần binh
- Acc chuyên đi ghép cho ae
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Cường

142k thần binh

Lâm Lâm

600,000đ

J198 (Đã bán rồi)

- N.vật : 3008
- 340k thần binh
- Acc top dame tank phép :D giá cả thương lượng
- FB chủ acc : Ngô Thanh Tuấn
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : 3008

340k thần binh

Ngô Thanh Tuấn

20,000,000đ

J197 (Đã bán rồi)

- N.vật : Kinh Diệp
- 270k thần binh
- Acc Dame trung bình cho ae tập tành đi ải các kiểu. + nhiều Item đẹp
- FB chủ acc : Trong Hoang
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Kinh Diệp

270k thần binh

Trong Hoang

2,300,000đ

J196 (Đã bán rồi)

- N.vật : Lỡ Duyên
- 254k thần binh
- Acc dame cơ bản cho ae tập chơi
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Lỡ Duyên

254k thần binh

Lợi Đình Phan

2,000,000đ