1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản neo**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản rom**** nạp thành công : 10,000đ             Tài khoản thi**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản acu**** nạp thành công : 50,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tri**** nạp thành công : 10,000đ
Shop acc
J195 (Đã bán rồi)

- N.vật : XXXXXXSSS
- 0k thần binh
- 5 triệu điểm quân lương + binh sĩ
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : XXXXXXSSS

0k thần binh

Lâm Lâm

200,000đ

J194 (Đã bán rồi)

- N.vật : NoBiTa
- 242k thần binh
- Acc cơ bản dame tank cho ae tập tành
- FB chủ acc : Hoàn Bùi
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : NoBiTa

242k thần binh

Hoàn Bùi

1,800,000đ

J193 (Đã bán rồi)

- N.vật : No < 3
- 245k thần binh
- Acc cho ae tập tành đi ải + đánh ghép bao đẹp
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : No < 3

245k thần binh

Lợi Đình Phan

1,000,000đ

J192 (Đã bán rồi)

- N.vật : Thành KG
- 284k thần binh
- Acc chuyên phép PK XC phê lồi
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Thành KG

284k thần binh

Lợi Đình Phan

5,500,000đ

J191 (Đã bán rồi)

- N.vật : Bất Cần
- 296k thần binh
Ac dame 3 sét dame tank phép full 13 , Dame 1 pét ám , 1 con pét 4m nữa là ghép dc 2 pét ám , Nộ hỏa chỉ cần 8viên cực phẩm nữa ghép đc , Dame lực có cung trừ def ám
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Bất Cần

296k thần binh

Lợi Đình Phan

5,700,000đ

J190 (Đã bán rồi)

- N.vật : NoBiTa
- 238k thần binh
Còn dư sách ghép quyển cánh thú Thần : 1 viên bồn lai tiên linh nữa với 2m binh sĩ nữa là ghép đc cánh tank S Còn dư cánh trừ quỷ mã thần tích + với cánh hoa tư để ghép lên cánh quỷ mã ám ( trừ def ám )
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : NoBiTa

238k thần binh

Lợi Đình Phan

1,600,000đ

J189 (Đã bán rồi)

- N.vật : [ ]
- 200k thần binh
- Acc cho ae tập tành đi ải + đánh ghép bao đẹp
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : [ ]

200k thần binh

Lâm Lâm

550,000đ

J188 (Đã bán rồi)

- N.vật : Nvk
- 310k thần binh
- Acc 2 set Tank 15 + dame 14.. max PK XC cho ae thích
- FB chủ acc : Thành Đại Lý
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Nvk

310k thần binh

Thành Đại Lý

13,000,000đ

J187 (Đã bán rồi)

- N.vật : Người bí ẩn
- 299k thần binh
- Acc 3 set Dame Tank Phép. Cần ra đi giá tốt. Ai có nhu cầu ib nhé
- FB chủ acc : Thành Đại Lý
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Người bí ẩn

299k thần binh

Thành Đại Lý

13,000,000đ