1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản neo**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản rom**** nạp thành công : 10,000đ             Tài khoản thi**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản acu**** nạp thành công : 50,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tri**** nạp thành công : 10,000đ
Shop acc
j184 (Đã bán rồi)

- N.vật : ImSorryBaby
- 0k thần binh
- 5tr quân lương + binh sĩ cho ae đánh tẹt ga - FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : ImSorryBaby

0k thần binh

Lâm Lâm

300,000đ

J183 (Đã bán rồi)

- N.vật : CT Quỷ Lệ
- 219k thần binh
- Acc phép cơ bản cho ae tập tành đi ải
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : CT Quỷ Lệ

219k thần binh

Lâm Lâm

450,000đ

J182 (Đã bán rồi)

- N.vật : ……Ác…Ma……
- 180k thần binh
- Acc clone kiếm ánh sáng + cánh thổ + hỏa + 3 vũ khí băng cho ae đánh giải trí.
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : ……Ác…Ma……

180k thần binh

Lâm Lâm

450,000đ

J179 (Đã bán rồi)

- N.vật : [SYA] <3 Minh
- 104k thần binh
- Acc clone cho ae đánh giải trí.
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : [SYA] <3 Minh

104k thần binh

Lâm Lâm

300,000đ

J178 (Đã bán rồi)

- N.vật : NgThanhTuÌng1988
- 207k thần binh
- Acc clone cho ae đánh giải trí.
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : NgThanhTuÌng1988

207k thần binh

Lâm Lâm

800,000đ

J174 (Đã bán rồi)

- N.vật : Cường
- 112k thần binh
- Acc clone cho ae đánh giải trí.
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Cường

112k thần binh

Lâm Lâm

150,000đ

J173 (Đã bán rồi)

- N.vật : Cường
- 115k thần binh
- Acc clone cho ae đánh giải trí.
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Cường

115k thần binh

Lâm Lâm

150,000đ

J172 (Đã bán rồi) Thanglc1998

- N.vật : Chạy Đáy Nỗi Đau
- 242k thần binh
- Acc phép cơ bản cho ae tập tành đi ải
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Chạy Đáy Nỗi Đau

242k thần binh

Lâm Lâm

1,500,000đ

J171 (Đã bán rồi)

- N.vật : Khang Xoắn
- 243k thần binh
- Acc chuẩn phép PK XC thả ga
- FB chủ acc : Thành Lý Đại
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Khang Xoắn

243k thần binh

Thành Lý Đại

1,700,000đ