1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản neo**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản rom**** nạp thành công : 10,000đ             Tài khoản thi**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản acu**** nạp thành công : 50,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tru**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản tri**** nạp thành công : 10,000đ
Shop acc 3Q
Mã acc J208 Đã bán
Tên n.vật Bích Trâm
Thần binh 317k
Giới thiệu - full dame 4 , dame ổn 1 pét dame ám , thiếu ít bông lai tiên linh + đá năng lượng để up cánh dame def S , nguyên liệu còn nhiều
- Fb chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian liên hệ quản lý website fb : Lâm Lâm SĐT 03262 11033
Giá bán 5,000,000đ