1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản ngu**** nạp thành công : 0đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản dan**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 0đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ
Mua theo số lần
Mua hack theo số lần
Bước 1 : Tải về và mở lên
Bước 2 : Đăng nhập website chọn mua số lần
Bước 3 : Click "Mua ngay" và đợi nhận kết quả
Bước 4 : Đăng nhập tool hack chọn "Số lần" và "Xác nhận"
Bước 5 : Vào game và bấm "BẬT HACK"